Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

09/08/2012

Il-kontribut tal-UE għat-tixjiħ attiv u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet

Il-kontribut tal-UE għat-tixjiħ attiv u s-solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet

Dan il-fuljett jippre.enta l-kontribut tal-UE g.all-a.enda tat-tixji. attiv u juri li l-UE hija msie.ba qawwija ffdan ir-rigward. L-g.an taf dan il-fuljett huwa li jispira aktar sforzi determinati fl-Istati Membri kollha g.all-promozzjoni tat-tixji. attiv, sabiex bfhekk ji.i .gurat li s-solidarjeta bejn il-.enerazzjonijiet tkun tifl a. g.at-test tat-tixji. tal-popolazzjoni. Din il-pubblikazzjoni hija disponibbli ffformat stampat bil-lingwi uffi .jali kollha tal-UE.

Niżżel il-PDF
Materjal li tista' tniżżel: 71252
Catalog N. : KE-32-12-224-MT-C

Disponibbli f'