Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

11/06/2012

Il-ħarsientas-saħħau s-sikurezzatal-ħaddiema fl-agrikoltura,it-trobbija tal-bhejjem,l-ortikoltura u l-forestrija

Il-ħarsientas-saħħau s-sikurezzatal-ħaddiema fl-agrikoltura,it-trobbija tal-bhejjem,l-ortikoltura u l-forestrija

Din il-pubblikazzjoni hija appoġġjata mill-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali —PROGRESS (2007–13).Dan il-programm huwa implimentat mill-Kummissjoni Ewropea. Ġie stabbilit sabiex isostni b’mod finanzjarjul-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-opportunitajietindaqs, u b’hekk jikkontribwixi għall-ilħuq tal-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 f’dawn l-oqsma.Il-programm ta’ seba’ snin huwa mmirat lejn il-partijiet interessati kollha li jistgħu jgħinu jsawru l-iżvilupp ta’leġiżlazzjoni u politiki xierqa u effettivi fuq livell soċjali u dwar l-impjiegi, madwar l-EU‑27, l-EFTA, iż-ŻEE u l-pajjiżikandidati u prekandidati tal-UE.

Niżżel il-PDF
Materjal li tista' tniżżel: 16067
Catalog N. : KE-31-11-450-MT-C

Disponibbli f'