Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

20/12/2010

L-Istrateġija Ewropea għall-Impjiegi - Ħidma għat-titjib tal-impjiegi fl-Ewropa  (20/12/2010)

Catalog N. :KE-31-10-900-MT-C

L-Istrateġija Ewropea għall-Impjiegi - Ħidma għat-titjib tal-impjiegi fl-Ewropa

Iż-żieda fin-numru ta’ nies li jaħdmu hija vitali għall-koeżjoni soċjali u t-tnaqqis tal-faqar. Sabiex dan jintlaħaq fl-Ewropa, hemm bżonn ta’ koordinazzjoni tal-politiki nazzjonali dwar l-impjiegi, li fihom, l-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi, għandha rwol importanti. Dan il-fuljett jispjega l-mod kif taħdem l-Istrateġija u l-isfidi li din tiffaċċja. Jenfasizza wkoll il-korpi involuti li jgħinu biex iżidu l-livelli tal-impjiegi u tal-edukazzjoni u jnaqqsu l-faqar fl-UE, f’konformità mal-miri 2020. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.