Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

27/09/2011

PROGRESS fl -azzjoni: Il-programm tal-UE dwar l-impjiegi u s-solidarjetà soċjali 2007–2013

PROGRESS fl -azzjoni: Il-programm tal-UE dwar l-impjiegi u s-solidarjetà soċjali 2007–2013

PROGRESS (2007-2013) huwa programm tal-UE għall-Impjiegi u s-Solidarjetà Soċjali li twaqqaf sabiex jipprovdi sostenn finanzjarju li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija Ewropa 2020. Din il-pubblikazzjoni tispjega b'mod ġenerali l-objettivi għal perjodu qasir u dawk għal perjodu fit-tul u tagħti bosta eżempji ta' kif il-programm qiegħed isostni l-iżvilupp u l-koordinazzjoni tal-impjiegi u l-politika soċjali Ewropea u kif id-diversi partijiet interessati huma involuti fit-tfassil tal-politika kemm f’livell nazzjonali kif ukoll f’livell tal-UE. Din il-pubblik azzjoni hi disponibbli f’format stampat bil-lingwi uffi ċjali kollha tal-UE.

Niżżel il-PDF
Materjal li tista' tniżżel: 31098
Catalog N. : KE-30-11-242-MT-C

Disponibbli f'