Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

15/04/2010

Skemi tal-pensjonijiet privati - Ir-rwol tagħhom f’pensjonijiet adegwati u sostenibbli

Skemi tal-pensjonijiet privati - Ir-rwol tagħhom f’pensjonijiet
adegwati u sostenibbli

Ir-riformi fi s-sistemi tal-pensjonijiet ilhom għaddejjin. L-Istati Membri qegħdin jiff aċċjaw l-isfi da tal-popolazzjoni li qiegħda tixjieħ u li qiegħda tpoġġi pressjoni sinjifi kanti fuq is-sistemi tal-pensjonijiet attwali. Dan il-fuljett jeżamina l-importanza dejjem akbar tal-iskemi tal-pensjonijiet iffi nanzjati amministrati mill-privat. Huwa disponibbli f’format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bilĠermaniż u f’format elettroniku bil-lingwi uffi ċjali l-oħrajn kollha tal-UE.

Niżżel il-PDF
Materjal li tista' tniżżel: 55220
Catalog N. : KE-32-10-215-MT-N

Disponibbli f'