Navigācijas ceļš

Saistītās publikācijas

  • 14/06/2017

    Bottleneck occupations 2016

    'Bottleneck vacancies’ refers to vacancies for occupations which are considered to be in short supply. They are found not only in high-skilled occupations, such as IT, scientific, engineering or medical professionals, but also in skilled and low-skilled manual occupations. The first mainly arise from skills deficits, but the latter are more due to recruitment and retention problems related to working conditions and pay. The study compares shortage and surplus occupations, based on data from the Public Employment Services of the EU, Norway and Iceland, and the Labour Force Survey.

     

  • 07/06/2017

    Eiropas rokasgrāmata par riska novēršanu uz maziem zvejas kuģiem

    Šī rokasgrāmata ir izstrādāta nolūkā novērst risku maziem zvejas kuģiem un uz tiem strādājošajiem, lai gan kuģi, gan to komandas atgrieztos no jūras sveiki un veseli. Ņemot vērā to, ka šādi kuģi veido aptuveni 80 % no visas ES zvejas flotes un ka ir nepieņemami liels nāves gadījumu, traumu un zaudētu kuģu skaits, šai rokasgrāmatai ir svarīga nozīme risku novēršanā un plašāku zvejniecības kopienu aizsardzībā. Dažādās rokasgrāmatas daļās ir pievērsta uzmanība svarīgākajām jomām, proti, kuģim, tā apkalpei, zvejas darbībām, reāliem gadījumiem, riska novērtējumam un papildu informācijai, piemēram, peldierīcēm, stabilitātei, pirmajai palīdzībai, darba aprīkojumam un ārkārtas situāciju treniņiem. Glosārijs kopā ar fotogrāfijām, grafikiem un attēliem palīdz izcelt svarīgo, un tas rokasgrāmatu padara par lietotājam ļoti draudzīgu uzziņas avotu. Šī publikācija ir pieejama drukātā un elektroniskā formātā visās ES oficiālajā valodās.

  • 23/05/2017

    What’s in it for me? - EU action on employment, social affairs and inclusion

    EU action in employment, social affairs and inclusion touches all citizens in their everyday lives: helping new entrepreneurs, supporting young people to find a job, making sure you enjoy free emergency healthcare while abroad, and much more. Read how Nina, Tomasz, Jeanne and Daniel benefited from EU support and see which opportunities are open to you.

     

    This publication will be available in all EU languages in print and online

  • 18/05/2017

    Boosting social enterprise development - Good practice compendium

    Social enterprises are long-standing agents of inclusive growth and democratisation of the economic and social spheres, and they have proved resilient to economic adversity all the while addressing socio-economic challenges in innovative ways, re-integrating people back to the labour market, and contributing to overall social cohesion. This compendium derives policy lessons for boosting social enterprises from the analysis of 20 initiatives in several EU member-countries, covering a range of policy areas from legal frameworks, finance, market access, and support structures, to education and skills.

    This publication is only available in electronic format in English. German and French versions will follow.