Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

21/05/2013

The European Union explained - Employment and social affairs - Promoting jobs, inclusion and social policy as an investment  (21/05/2013)

Catalog N. :NA-70-12-003-EN-C

The European Union explained - Employment and social affairs - Promoting jobs, inclusion and social policy as an investment

This publication is a part of a series that explains what the EU does in different policy areas, why the EU is involved and what the results are. You can see online which ones are available and download them at: http://europa.eu/pol/index_en.htm.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pieejams EU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

English

Lejupielāžu skaits:1098

Saistītās publikācijas