Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

27/03/2013

EU Employment and Social Situation Quarterly Review March 2013 – Special Supplement on Demographic Trends  (27/03/2013)

Catalog N. : KE-BH-13-0S2-EN-N

EU Employment and Social Situation Quarterly Review March 2013 – Special Supplement on Demographic Trends