Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

09/08/2012

ES ieguldījums aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes jomā  (09/08/2012)

Catalog N. : KE-32-12-224-LV-C

ES ieguldījums aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes jomā

Šajā bukletā ir aplūkots ES ieguldījums aktīvu vecumdienu programmā un apliecināts, ka ES spēj daudz ko darīt šajā sakarā. Tā uzdevums ir kalpot par iedvesmas avotu mērķtiecīgāku pasākumu izvēršanai visās dalībvalstīs, lai veicinātu aktīvas vecumdienas, tādējādi panākot, ka sabiedrības novecošana neiedragā paaudžu solidaritāti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās ofi ciālajās ES valodās.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:38510

Saistītās publikācijas