Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

01/06/2012

Jaunatne kustiba — Eiropa atbalsta jauniešus  (01/06/2012)

Catalog N. :KE-32-12-032-LV-C

Jaunatne kustiba — Eiropa atbalsta jauniešus

Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.