Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

15/10/2010

SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA KOORDINĀCIJA: strādā, ceļo, mācies un dodies pensijā jebkurā Eiropas valstī.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-LV-C

SOCIĀLĀ NODROŠINĀJUMA KOORDINĀCIJA: strādā, ceļo, mācies un dodies pensijā jebkurā Eiropas valstī.

Vai Jūs apsverat iespēju pārcelties uz citu Eiropas valsti? Uzziniet, kā ES likumi aizsargā Jūsu un Jūsu ģimenes sociālās drošības tiesības.