Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

15/10/2010

Sociālā nodrošinājuma koordinācija: pensionēšanās jebkurā Eiropas valstī.  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-401-LV-P

Sociālā nodrošinājuma koordinācija: pensionēšanās jebkurā Eiropas valstī.

Plakāts – Pateicoties ES noteikumiem par sociālās drošības koordināciju, Jūs varat pensionēties jebkurā Eiropas valstī, kur vien vēlaties, un Jūs varēsiet saņemt savu pensiju ārzemēs un arī izmantot vietējās veselības aprūpes pakalpojumus.