Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

15/10/2010

Sociālā nodrošinājuma koordinācija: darbs jebkurā Eiropas valstī.

Sociālā nodrošinājuma koordinācija: darbs jebkurā Eiropas valstī.

Plakāts – ES koordinē sociālās drošības sistēmas, lai pārliecinātos, ka Jūs nezaudējat savas sociālās drošības tiesības, ja strādājat vairāk nekā vienā Eiropas Savienības valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē vai vēlaties pārcelties uz kādu no šīm valstīm, lai meklētu tur darbu.

Satura rādītājs
Lejupielādēt PDF
Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 9416
Catalog N. : KE-32-10-400-LV-P

Pieejams