Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

25/04/2012

Jūsu tiesības uz pensiju, ja esat dzīvojis/-usi vai strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas valstī  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-LV-C

Jūsu tiesības uz pensiju, ja esat dzīvojis/-usi vai strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas valstī

Kura valsts Jums maksās pensiju? Kā tā tiks aprēķināta? Uzziniet par savām tiesībām uz pensiju, ja esat strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas Savienības valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.