Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

25/04/2012

Jūsu tiesības uz pensiju, ja esat dzīvojis/-usi vai strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas valstī

Jūsu tiesības uz pensiju, ja esat dzīvojis/-usi vai strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas valstī

Kura valsts Jums maksās pensiju? Kā tā tiks aprēķināta? Uzziniet par savām tiesībām uz pensiju, ja esat strādājis/-usi vairāk nekā vienā Eiropas Savienības valstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 21262
Catalog N. : KE-32-11-980-LV-C

Pieejams