Navigācijas ceļš

Saistītās publikācijas

 • 09/08/2012

  ES ieguldījums aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes jomā

  Šajā bukletā ir aplūkots ES ieguldījums aktīvu vecumdienu programmā un apliecināts, ka ES spēj daudz ko darīt šajā sakarā. Tā uzdevums ir kalpot par iedvesmas avotu mērķtiecīgāku pasākumu izvēršanai visās dalībvalstīs, lai veicinātu aktīvas vecumdienas, tādējādi panākot, ka sabiedrības novecošana neiedragā paaudžu solidaritāti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās ofi ciālajās ES valodās.

 • 18/04/2012

  Social Agenda 29 - Ageing society - Time for action

  2012 being the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, Social Agenda issue 29 devotes a special feature to this event. This issue also presents key policy documents which the European Commission recently adopted, on how to concretely achieve a job-rich recovery, keep pensions adequate, safe and sustainable, and anticipate and prepare company restructuring. Further subjects include an EU-funded project on how to boost inclusive entrepreneurship, a cross-border social security coordination project and the social dimension of the Europe 2020 Strategy. On top of regular items, this issue features an interview with Lieve Fransen, European Commission Director for Social Policies and Europe 2020. Social Agenda is available in English, French and German.

 • 21/03/2012

  Kā mēs vēlamies sagaidīt vecumdienas? Kampaņa labākai sabiedrībaisenioriem un jauniešiem

  Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei 2012 palielina informētību par vecāka gadagājuma cilvēku ieguldījumu sabiedrībā un par tā atbalstīšanas iespējam. Viens no tā mērķiem ir veicināt un mobilizēt visu līmeņu politikas veidotājus un citas iesaistītās puses, lai tie radītu labākas iespējas aktīvai novecošanai un stiprinātu paaudžu solidaritāti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās un īslandiešu valodā.