Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

17/03/2011

Nesaistošas labas prakses vadlīnijas par to, kā saprast un īstenot Direktīvu 92/57/EEK (pagaidu un pārvietojamie būvlaukumi)  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-LV-C

Nesaistošas labas prakses vadlīnijas par to, kā saprast un īstenot Direktīvu 92/57/EEK (pagaidu un pārvietojamie būvlaukumi)

Šī nesaistošā rokasgrāmata sniedz praktisku informāciju, kas palīdz saprast un īstenot Direktīvu 92/57/EEK par darba drošības un veselības aizsardzības minimālo prasību īstenošanu pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos. Rokasgrāmata skaidro direktīvu un sniedz ieteikumus un piemērus labai praksei; tās mērķis ir palīdzēt visām būvdarbos iesaistītajām pusēm, ieskaitot klientus, projektu vadītājus, projektētājus, koordinatorus, līgumslēdzējus, kā arī citus darba devējus, darbiniekus, piegādātājus un citas puses šādās jomās: • sniedzot izpratni par vispārējiem preventīvajiem principiem un to īstenošanu (1. nodaļa); • palīdzot saprast Direktīvā noteiktās darba drošības un veselības aizsardzības prasības, aprakstot, kad un kādos gadījumos tās tiek piemērotas, ieinteresēto personu pienākumus un lomas, kā arī nepieciešamo dokumentāciju (2. nodaļa); • identificējot dažus raksturīgākos riskus un apdraudējumu būvdarbu laikā (3. nodaļa); • aprakstot būvniecības projektu riska pārvaldību — projekta sagatavošanā, būvniecībā un pēc būvniecības pabeigšanas (4. nodaļa) un • norādot ieinteresēto personu pienākumus katrā posmā (5. nodaļa). Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama angliski, franciski un vāciski, bet elektroniskā veidā — visās citās oficiālajās ES valodās. Ir pieejams arī kompaktdisks ar izdevuma versijām 22 valodās (kataloga numurs: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4).

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:24499

Saistītās publikācijas