Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

17/03/2011

Jauni noteikumi Eiropas uzņēmumu padomēm - Ieskats Direktīvā 2009/38/EK

Jauni noteikumi Eiropas uzņēmumu padomēm - Ieskats Direktīvā 2009/38/EK

Eiropas uzņēmumu padomes (EUP) ir struktūras, ar kuru palīdzību centrālā vadība informē un uzklausa uzņēmuma darba ņēmējus Eiropā par darbības gaitu un svarīgiem lēmumiem. Direktīvā 2009/38/EK ir nostiprinātas darba ņēmēju pārnacionālas informēšanas un uzklausīšanas tiesības un atbalstīta EUP izveidošana. Šajā brošūrā ir aprakstītas EUP galvenās iezīmes un direktīvas mērķi. Tajā izskaidroti jaunie EUP dibināšanas un darbības noteikumi, kā arī darba ņēmēju pārstāvju loma, sarunu procedūras un īstenošanas laika grafiks. Ir definēti informēšanas un uzklausīšanas jēdzieni un izklāstīti aspekti saistībā ar EUP pielāgošanu un nepārtrauktību. Visbeidzot, brošūrā norādīta arī papildu informācija, atbalsta un finansējuma avoti un kontaktpunkti. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 59253
Catalog N. : KE-31-11-034-LV-C

Pieejams