Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

20/12/2010

Eiropas Nodarbinātības stratēģija - Strādā, lai uzlabotu nodarbinātību Eiropā

Eiropas Nodarbinātības stratēģija - Strādā, lai uzlabotu nodarbinātību Eiropā

Nodarbināto cilvēku skaita palielināšana ir būtiska sociālajai kohēzijai un nabadzības mazināšanai. Lai Eiropā to varētu panākt, ir nepieciešama valstu nodarbinātības politikas koordinēšana, kurā galvenā nozīme ir Eiropas Nodarbinātības stratēģijai. Šajā brošūrā ir izskaidrota stratēģijas darbība un problēmas, ar kurām tai nākas saskarties. Tajā ir arī uzskaitītas iestādes, kas palīdz palielināt nodarbinātības un izglītības līmeni un mazināt nabadzību ES atbilstoši mērķiem, kuri jāsasniedz līdz 2020. gadam. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Lejupielādēt PDF
Lejupielāžu skaits: 31883
Catalog N. : KE-31-10-900-LV-C

Pieejams