Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

20/12/2010

Eiropas Nodarbinātības stratēģija - Strādā, lai uzlabotu nodarbinātību Eiropā  (20/12/2010)

Catalog N. : KE-31-10-900-LV-C

Eiropas Nodarbinātības stratēģija - Strādā, lai uzlabotu nodarbinātību Eiropā

Nodarbināto cilvēku skaita palielināšana ir būtiska sociālajai kohēzijai un nabadzības mazināšanai. Lai Eiropā to varētu panākt, ir nepieciešama valstu nodarbinātības politikas koordinēšana, kurā galvenā nozīme ir Eiropas Nodarbinātības stratēģijai. Šajā brošūrā ir izskaidrota stratēģijas darbība un problēmas, ar kurām tai nākas saskarties. Tajā ir arī uzskaitītas iestādes, kas palīdz palielināt nodarbinātības un izglītības līmeni un mazināt nabadzību ES atbilstoši mērķiem, kuri jāsasniedz līdz 2020. gadam. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:15514

Saistītās publikācijas