Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

11/11/2010

Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā  (11/11/2010)

Catalog N. : KE-30-10-290-LV-C

Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā

Šajā brošūrā “Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā Eiropas Savienībā” sniegta jaunākā informācija par nevienlīdzību veselības jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs un starp dalībvalstīm. Tajā aplūkoti vairāki faktori, kas raksturo nevienlīdzību veselības jomā (it sevišķi — paredzamais dzīves ilgums), un izvērtēta veselību noteicošo faktoru loma, īpaši uzsverot sociālo kontekstu jeb sociālo dimensiju, kas pastāv gandrīz visos faktoros, kuri ietekmē veselības stāvokli. Brošūrā skaidrota Eiropas un valsts līmeņa politikas nozīme šajā jomā (arī finansiālā atbalsta iespējas) un politikas iespējamais ieguldījums nevienlīdzības mazināšanā veselības jomā. Brošūrā ir izklāstīti trīs pētījumi un to rezultāti tādās jomās kā bērnu veselība, darba meklētāju veselība un etnisko minoritāšu veselības stāvoklis.Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:31849

Saistītās publikācijas