Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

04/08/2014

Tava pirmā EURES darbavieta - ceļvedis  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-LV-N

“Tava pirmā EURES darbavieta” ir ES finansēta iniciatīva, kuras mērķis ir
• palīdzēt Eiropas jauniešiem atrast darbu, stažēties vai iziet mācekļa praksi citā ES valstī
• palīdzēt MVU un citiem darba devējiem piekļūt plašākam jauno talantu lokam

Praktiska rokasgrāmata, kurā…
• izklāstīti atbilstības kritēriji un pieteikšanās procedūras
• paskaidrots, kā iegūt finansiālo atbalstu
• norādīts, kur atrast plašāku informāciju

Sāciet meklēt savu pirmo EURES darbavietu jau šodien!

Šī publikācija ir pieejama elektroniskā formātā visās ES oficiālajās valodās.

05/12/2013

EaSI - Jauna ES Nodarbinātības un sociālās politikas vispārīgā programma  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-LV-C

EaSI — jaunā Eiropas mēroga nodarbinātības un sociālās politikas programma — palīdzēs ES sagatavot saskaņotāku politiku, veicinās darba mobilitāti un nodrošinās mērķtiecīgu mikrofinansējumu sabiedrības neaizsargātākajām grupām. Apvienojot Progress, EURES un mikrofinansēšanas instrument Progress vienā vispārīgā programmā, EaSI palīdzēs efektīvāk radīt jaunas darba vietas un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi, uzsverot sociālās inovācijas. Uzziniet, kā!

Šī publikācija drukātā veidā pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:14355

Saistītās publikācijas

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ESAT GATAVS PARCELTIES? Kas jums jazina par dzivošanu un stradašanu arzemes — un daudz vairak  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-LV-C

Ši brošura ir paredzeta ikvienam, kurš plano parcelties uz dzivi un darbu arzemes vai ari ik dienu doties uz darbu cita valsti ka parrobežu darba _emejs. Taja ir ietverti ieteikumi par to, ka meklet darbu un ka pieteikties darbam jebkura Eiropas Savienibas dalibvalsti, ka ari Islande, Lihtenšteina, Norve_ija un Šveice. Visas minetas valstis ir vienojušas savstarpeji _aut viena otras pilso_iem ce_ot un stradat jebkura cita valsti. Ši publikacija ir pieejama drukata un e-gramatas formata visas ES oficialajas valodas, ka ari islandiešu un norve_u valoda.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:7048

Saistītās publikācijas

24/07/2013

Darbinieku meklēšana Eiropā - ceļvedis darba devējiem  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-LV-C

Aptuveni 3 % eiropiešu dzīvo un strādā citā dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Viņi ienes jaunas prasmes un citu skatījumu darba vietā, un viņi dod darba devējiem iespēju atrast piemērotākos darbiniekus, izvēloties no plašāka kandidātu loka. Šajā ceļvedī iepazīstināsim jūs ar iespēju pieņemt darbā darbiniekus no ārvalstīm un pastāstīsim par nepieciešamajām darbībām. Šīs publikācijas drukātais izdevums ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska Íslenska Norsk

Lejupielāžu skaits:6143

Saistītās publikācijas

24/07/2013

Darba meklējumi Eiropā - Ceļvedis darba meklētājiem  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-LV-C

Dzīvošana un strādāšana citā valstī ir aizraujoša iespēja dažāda vecuma eiropiešiem. Cilvēki arvien vairāk atklāj priekšrocības, ko sniedz profesionālās pieredzes gūšana citā Eiropas valstī. Neskatoties uz to, vēl joprojām tikai 3 % eiropiešu dzīvo un strādā citā dalībvalstī, kas nav viņu izcelsmes valsts. Taču pat īslaicīgs darbs ārvalstīs var būtiski uzlabot jūsu spējas un palielināt iespējas atrast labāku darbu savā valstī. Šajā ceļvedī iepazīstināsim jūs ar iespēju atrast darbu ārzemēs .Šīs publikācijas drukātais izdevums ir pieejams visās ES oficiālajās valodās, kā arī islandiešu un norvēģu valodā.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska Íslenska Norsk

Lejupielāžu skaits:11104

Saistītās publikācijas

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

English

Lejupielāžu skaits:5252

Saistītās publikācijas

13/02/2012

Tava pirmā EURES darbavieta  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-LV-C

“Tava pirmā EURES darbavieta” ir jauna Eiropas Savienības darba mobilitātes shēma, kas palīdz jebkuras kvalifikācijas jauniešiem atrast darbu un darba devējiem — gados jaunus darbiniekus. Šajā brošūrā ir sniegta informācija gados jauniem darba meklētājiem un darba devējiem par priekšrocībām un atbalstu, ko tie var iegūt no šīs shēmas. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:17161

Saistītās publikācijas

24/01/2011

Kad jūs varat sākt ? Ceļvedis darbā pieņemšanai Eiropā  (24/01/2011)

Catalog N. : KE-31-10-899-LV-C

Nākamajos gados Eiropas darba tirgū būs risināmi daudzi uzdevumi. Lai tas būtu pa spēkam, darba devējiem var nākties meklēt darbiniekus ar vajadzīgajām konkrēto prasmju un kvalifikācijas salikumu citur Eiropā. Šī publikācija paredzēta kā ceļvedis darbā pieņemšanai Eiropā darba devējiem jebkurā nozarē un jebkura lieluma uzņēmumā. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska Íslenska Norsk

Lejupielāžu skaits:14699

Saistītās publikācijas