Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

15/04/2010

Privātās pensiju shēmas - Shēmu nozīme saistībā ar pietiekamām un ilgtspējīgām pensijām  (15/04/2010)

Catalog N. : KE-32-10-215-LV-N

Privātās pensiju shēmas - Shēmu nozīme saistībā ar pietiekamām un ilgtspējīgām pensijām

Pensiju sistēmu reformas turpinās. Dalībvalstis saskaras ar sabiedrības novecošanas problēmu, kas rada būtisku ietekmi uz pašreizējām pensiju sistēmām. Šajā brošūrā ir aplūkota privāti pārvaldīto fondēto pensiju shēmu pieaugošā nozīme. Tā ir pieejama drukātā veidā angļu, franču un vācu valodā un elektroniskā formātā — visās pārējās Eiropas Savienības ofi ciālajās valodās.

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Lejupielāžu skaits:27217

Saistītās publikācijas