Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

18/11/2009

Pagaidu darba aģentūru darbinieku tiesību aizsardzība Eiropas Savienībā  (18/11/2009)

Catalog N. :KE-31-09-122-LV-D

Pagaidu darba aģentūru darbinieku tiesību aizsardzība Eiropas Savienībā