Navigācijas ceļš

Publikāciju katalogs

Ņemiet vērā, ka dažas publikācijas var būt pieejamas tikai angļu, franču un vācu valodā.  

26/05/2009

Causes and circumstances of accidents at work in the EU  (26/05/2009)

Catalog N. : KE-78-09-668-EN-C

Causes and circumstances of accidents at work in the EU

This report presents the detailed analysis of causes and circumstances of accidents at work in the European Union. This publication consists of two parts "Statistical analysis of ESAW Phase III data" and "Implications on preventive measures". The aim of the first part is to describe the situation regarding accidents at work in statistical terms using available ESAW data, and in particular ESAW Phase III data related to the causes and circumstances of accidents at work. On the basis of conclusions drawn from the statistical analysis, the second part provides considerations and suggestions on possible measures that could be implemented in the prevention of accidents at work. It is available in printed format in English and it is available in electronic format in English, French and German.

Vēl par šo tematu Vēl par šo tematu

Pasūtīt [“EU Bookshop”] PasūtītEU bookshop

pdf Lejupielādēt PDF

Deutsch English français

Lejupielāžu skaits:18868

Saistītās publikācijas