Naršymo kelias

Leidinių katalogas

05/12/2013

EaSI - Nauja ES užimtumo ir socialinės politikos bendroji programa

EaSI - Nauja ES užimtumo ir socialinės politikos bendroji programa

EaSI, nauja Europos užimtumo ir socialinės politikos programa, padės ES kurti nuoseklesnę politiką, skatinti darbuotojų mobilumą ir teikti tikslinį mikrofinansavimą labiau pažeidžiamiems asmenims. EaSI, kuri sujungia PROGRESS, EURES ir mikrofinansų priemonę PROGRESS į vieną bendrą programą, padės veiksmingiau kurti naujas darbo vietas ir tvarų augimą, nes pagrindinis dėmesys bus skiriamas socialinėms inovacijoms. Sužinokite kaip.

Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 81486
Catalog N. : KE-03-13-702-LT-C

Yra svetainėje