Naršymo kelias

Leidinių katalogas

19/08/2013

Keičiasi cheminių medžiagų etiketės. Kokį poveikį tai turės darbuotojų apsaugai?

Keičiasi cheminių medžiagų etiketės. Kokį poveikį tai turės darbuotojų apsaugai?

Kitus kelerius metus, siekiant nustatyti pavojus, pagal ES cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą (CLP) bus keičiama cheminių produktų klasifikavimo tvarka. Dėl to keisis ir informacija, pateikiama cheminių medžiagų vartotojams etiketėse bei saugos duomenų lapuose (SDL). Su cheminėmis medžiagomis dirbantys asmenys turi įdiegti šiuos pakeitimus, o šiame dokumente tam pateikiamos praktinės gairės. Čia paaiškinta, kokį poveikį šie pokyčiai padarys jūsų įsipareigojimams pagal įvairias ES darbuotojų apsaugos direktyvas (cheminių veiksnių direktyvą, kancerogeninių ir mutageninių medžiagų direktyvą, saugos ženklų direktyvą, nėščiųjų darbuotojų direktyvą ir dirbančiųjų jaunuolių direktyvą).

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 39516
Catalog N. : KE-30-13-227-LT-C

Yra svetainėje