Naršymo kelias

Leidinių katalogas

18/06/2013

Ataskaitos dėl darbo santykių Europoje 2012 metais santrauka

Ataskaitos dėl darbo santykių Europoje 2012 metais santrauka

Šioje ataskaitos santraukoje apžvelgiama darbo santykių raida po paskutinio mūsų leidimo 2010 metais. Finansų krizei virtus valstybių skolos krize, vyriausybių reformos iš esmės paveikė darbdavių, profesinių sąjungų ir valdžios institucijų tarpusavio santykius. Nors socialinis dialogas buvo labai svarbus įveikiant pirmuosius krizės padarinius, dėl krizės trukmės ir apimties jam susidarė nepalankios sąlygos. Vis dėlto santraukoje pabrėžiama, kad svarbu toliau tęsti gerai suformuotą dialogą ir akcentuojamas Komisijos įsipareigojimas remti ir skatinti jo pažangą.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 27063
Catalog N. : KE-AV-13-001-LT-N

Yra svetainėje