Naršymo kelias

Leidinių katalogas

11/06/2012

DarbuotojŲsveikatos apsauga ir saugosužtikrinimasžemės ūkio, gyvulininkystės,sodininkystės, daržininkystės irmiškininkystės srityse

DarbuotojŲsveikatos apsauga ir saugosužtikrinimasžemės ūkio, gyvulininkystės,sodininkystės, daržininkystės irmiškininkystės srityse

Šis leidinys išleistas pasinaudojant parama pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programąPROGRESS (2007–2013 m.).Šią programą įgyvendina Europos Sąjunga. Ji parengta siekiant finansiškai paremti Europos Sąjungos tikslųįgyvendinimą užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srityse ir taip prisidėti prie strategijos „Europa 2020“tikslų siekimo šiose srityse.Ši septynerių metų trukmės programa skirta visiems suinteresuotiesiems subjektams, galintiems padėti rengtiatitinkamus veiksmingus užimtumo ir socialinius teisės aktus ir politiką visose 27 ES valstybėse narėse, ELPA, EEEvalstybėse, ES šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 16060
Catalog N. : KE-31-11-450-LT-C

Yra svetainėje