Naršymo kelias

Leidinių katalogas

17/03/2011

Neprivalomas gerosios patirties vadovas, padedantis suprasti ir įgyvendinti Direktyvą 92/57/EEB - Statybvietės

Neprivalomas gerosios patirties vadovas, padedantis suprasti ir įgyvendinti Direktyvą 92/57/EEB - Statybvietės

Šiame neįpareigojančiame vadove pateikiama praktinė informacija, norint suprasti ir realizuoti Direktyvos 92/57/EEB minimalius saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus laikinosiose arba mobiliosiose statybvietėse. Paaiškinant Direktyvą ir suteikiant gerų praktiškų patarimų bei pavyzdžių, vadovu siekiama padėti visoms statybose dalyvaujančioms šalims, įskaitant klientus, projekto prižiūrėtojus, projektuotojus, koordinatorius, rangovus ir kitus darbuotojus, darbininkus, tiekėjus bei kitus asmenis, šiose srityse: • paaiškinant ir realizuojant bendruosius prevencinių priemonių principus (1 skyrius); • paaiškinant Direktyvos saugos ir sveikatos priežiūros reikalavimus, įskaitant kada ir kokiam objektui ji taikoma, kokios yra suinteresuotųjų šalių pareigos bei funkcijos ir kokie reikalingi dokumentai (2 skyrius); • identifikuojant kai kuriuos įprastus pavojus ir riziką, kylančius atliekant statybų darbus (3 skyrius); • valdant riziką per statybų projektų vykdymo laikotarpį nuo projekto paruošimo, per statybas ir po statybų etapą (4 skyrius); • kiekviename etape apibendrinant suinteresuotųjų šalių pareigas (5 skyrius). Šis leidinys yra išspausdintas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bei pateikiamas elektronine forma visomis kitomis oficialiosiomis ES kalbomis. Kompaktinį diską, kuriame yra 22 kalbų versijos (katalogo numeris: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4), taip pat galima įsigyti.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 55867
Catalog N. : KE-30-10-351-LT-C

Yra svetainėje