Naršymo kelias

Leidinių katalogas

17/03/2011

Naujos taisyklės Europos darbo taryboms - Įžvalga į Direktyvą 2009/38/EB

Naujos taisyklės Europos darbo taryboms - Įžvalga į Direktyvą 2009/38/EB

Europos įmonių tarybos (EWC) yra įstaigos, per kurias centrinė administracija teikia informaciją ir konsultacijas bendrovės Europos darbuotojams apie pažangą ir svarbius sprendimus. Direktyva 2009/38/EB darbuotojams suteikiama daugiau teisių gauti informaciją ir konsultacijas tarpvalstybiniu lygiu bei remiamas Europos įmonių tarybų steigimas. Šiame lankstinuke bendrais bruožais aprašoma svarbiausios Europos įmonių tarybų ypatybės ir direktyvos tikslai. Jame paaiškintos naujos nuostatos dėl Europos įmonių tarybų steigimo ir veiklos bei darbuotojo atstovų vaidmens, derybų procedūrų ir įgyvendinimo grafiko. Aprašytos informacijos ir konsultacijų koncepcijos bei su Europos įmonių tarybų pritaikymu ir tąsa susiję aspektai. Galiausiai pateikiama tolesnė informacija, viešinimas ir finansavimo šaltiniai bei kontaktai. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 58731
Catalog N. : KE-31-11-034-LT-C

Yra svetainėje