Naršymo kelias

Leidinių katalogas

05/01/2012

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) iš dalies finansuoja priemones, kuriomis siekiama padėti darbuotojams, tapusiems masinių atleidimų iš darbo vienoje įmonėje ar viename sektoriuje aukomis; parama teikiama, jei įmonė ar sektorius vykdo veiklą viename ar dviejuose gretimuose regionuose. Šioje brošiūroje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija apie EGF veiksmus penkiose ES valstybėse narėse. Joje taip pat pateikiami pokalbiai su žmonėmis, kurie pasinaudojo šiomis priemonėmis ar dalyvavo jas įgyvendinant. Šis leidinys yra išspausdintas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bei pateikiamas elektronine forma visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 21797
Catalog N. : KE-31-11-404-LT-C

Yra svetainėje