Naršymo kelias

Leidinių katalogas

27/09/2011

PROGRESS ES užimtumo ir socialinio solidarumo programos (2007–2013 m.) įgyvendinimas

PROGRESS ES užimtumo ir socialinio solidarumo programos (2007–2013 m.) įgyvendinimas

PROGRESS (2007–2013 m.) yra ES užimtumo ir visuomenės solidarumo programa, parengta finansinei paramai teikti siekiant prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo. Šioje publikacijoje išdėstyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai programos tikslai bei pateikiami keli pavyzdžiai, kaip programa remia Europos užimtumo ir socialinės politikos plėtrą ir koordinavimą bei kaip skirtingos suinteresuotosios šalys dalyvauja formuojant politiką ES ir nacionaliniu lygmenimis. Šis leidinys yra išspausdintas visomis ofi cialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 31026
Catalog N. : KE-30-11-242-LT-C

Yra svetainėje