Naršymo kelias

Leidinių katalogas

28/01/2011

Perkant socialiai Vadovas – socialiniai aspektai viešuosiuose pirkimuose

Perkant socialiai Vadovas – socialiniai aspektai viešuosiuose pirkimuose

Viešieji pirkimai sudaro apie 17 proc. ES bendrojo vidaus produkto. Todėl jų įtaka itin pastebima įvairiose srityse, pavyzdžiui, socialinės politikos. Europos Komisija savo „Gairėmis socialiai atsakingiems viešiesiems pirkimams vykdyti“ siekia pasinaudoti tuo a) didindama valdžios institucijų informuotumą apie tai, kodėl naudinga rinktis prekes ir paslaugas, užtikrinančias teigiamus socialinius rezultatus; b) aiškindama, kokiomis ES teisinės sistemos siūlomomis galimybėmis galima pasinaudoti vykdant socialiai atsakingus viešuosius pirkimus. Šiose gairėse apibūdinami socialiai atsakingi viešieji pirkimai (SAVP) ir aiškinama jų nauda. Apie SAVP kalbama laikantis ES socialinio modelio ir teisinio bei politinio požiūrio į tą dalyką Europos Sąjungoje. Gairėse taip pat paaiškinta SAVP strategija ir tai, kaip nustatyti poreikius ir planuoti viešojo pirkimo procedūras. Gairėse teisiniu požiūriu išdėstyta, kaip įvairiuose viešojo pirkimo etapuose turi būti paisoma socialinių sumetimų (pradedant techninių specifikacijų, atrankos kriterijų nustatymu ir baigiant sutarčių pasirašymu bei jų vykdymo stebėjimu). Pateikiami nacionaliniai pavyzdžiai, iliustruojantys įvairius šio proceso etapus. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Skaitykite taip pat: Perkant „žaliai“! – Aplinkai naudingų viešųjų pirkimų vadovas

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 196515
Catalog N. : KE-32-10-584-LT-C

Yra svetainėje