Naršymo kelias

Leidinių katalogas

28/07/2011

Stra tegijos „Europa 2020“ socialinė dimensija : Socialinės apsaugos komiteto ataskaita (2011). Santrauka

Stra tegijos „Europa 2020“ socialinė dimensija : Socialinės apsaugos komiteto ataskaita (2011). Santrauka

Socialinės apsa ugos komitetas (SAK), valstybių narių ir Europos Komisijos politikos forumas, parengė savo 2011 m. ataskaitą dėl strategijos „Europa 2020“ socialinės dimensijos. Šiame lankstinuke apibendrinama ataskaita, kuria pristatomas SAK darbas, aprašomas skurdas ES ir socialinės atskirties tikslai bei analizuojama esama situacija ir tendencijos šioje srityje. Toliau nagrinėjama skurdo mažinimo ir prevencijos politika bei bendrais bruožais išsakomos SAK pagrindinės mintys. Taip pat išsamiai aprašomos atrinktos nacionalinės programos ir ES priemonės, skirtos kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi. Šis leidinys išspausdintas visomis ofi cialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 50289
Catalog N. : KE-BB-11-001-LT-C

Yra svetainėje