Naršymo kelias

Leidinių katalogas

31/05/2011

Darbiniai santykiai Europoje 2010 metais - Santrauka

Darbiniai santykiai Europoje 2010 metais - Santrauka

2010 m. pranešime apie darbo santykius Europoje apžvelgiama darbuotojų, darbdavių ir atitinkamų jų atstovų santykių raida 2008–2010 m. Šioje pranešimo santraukoje pateikiama ekonominės krizės poveikio ir socialinių partnerių vaidmens kovojant su ja apžvalga. Toliau dėmesys skiriamas septyniems pranešimo skyriams. Juose nagrinėjamos Europos darbo santykių tendencijos, su krize susijusios socialinių partnerių perspektyvos ir bandymai įveikti ją, perėjimas prie lankstaus darbo užmokesčio ir minimalus darbo užmokestis, darbo santykiai ir perėjimas į mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomiką, taip pat ES socialinio dialogo ir teisės aktų raida 2008–2010 m. Santrauką galima gauti elektronine forma visomis ES oficialiosiomis kalbomis, tačiau visas pranešimas yra parengtas anglų kalba spausdinta forma (ISBN 978-92-79-17861-0).

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 31394
Catalog N. : KE-AV-10-001-LT-N

Yra svetainėje