Naršymo kelias

Leidinių katalogas

11/11/2010

Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas Europos Sąjungoje

Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas Europos Sąjungoje

Brošiūroje „Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“ pateikiama atnaujinta informacija apie skirtumus sveikatos priežiūros srityje Europos Sąjungos valstybėse narėse ir tarp jų. Čia aptariami keli skirtumų sveikatos priežiūros srityje aspektai (ypač gyvenimo trukmė) ir tyrinėjama, kokį vaidmenį atlieka sveikatą nulemiantys veiksniai, ypatingą dėmesį skiriant socialiniam aspektui, kuris būdingas beveik visiems sveikatos būklei įtaką darantiems veiksniams. Pateikiami konkretūs Europos ir nacionalinių politikos programų vaidmens šioje konkrečioje srityje (įskaitant finansavimo galimybes) paaiškinimai ir jų galimas įnašas mažinant skirtumus sveikatos priežiūros srityje. Taip pat aptariami trys atvejų tyrimai, apibūdinantys pasiekimus tokiose srityse kaip vaikų sveikata, darbo ieškančių žmonių sveikata ir etninių mažumų sveikatos būklė. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Parsisiųsdinti PDF formatu
Parsisiųsdinta kartų: 69263
Catalog N. : KE-30-10-290-LT-C

Yra svetainėje