Navigációs útvonal

Kiadványkatalógus

Figyelem! Előfordulhat, hogy egyes kiadványok csak angolul, franciául és németül állnak rendelkezésre.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Az egészségügyi ágazatban dolgozókat érintő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok - Útmutató a megelőzéshez és a helyes gyakorlathoz  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-HU-N

Az útmutató fő célja az egészségügyben előforduló legfontosabb, különösen a biológiai, a váz- és izomrendszeri, a pszichoszociális és a kémiai kockázatok vonatkozásában felmerülő kockázatok megelőzésével kapcsolatos legújabb műszaki és tudományos ismeretek bemutatása és az alkalmazandó, hatályos uniós irányelvek végrehajtásának támogatása. Tájékoztatja a munkavállalókat az egészségüket és a biztonságukat érintő kockázatok azonosításához és az egészségügyi intézményekben a megelőző intézkedések végrehajtásához használható gyakorlati eszközökről. Ez a kiadvány nyomtatott változatban elérhető angolul, franciául és németül, elektronikus formátumban az EU összes hivatalos nyelvén. Poveznice u ovoj publikaciji bile su ispravne u trenutku kada je rukopis dovršen.

29/04/2011

Nem kötelező érvényű útmutató a 2006/25/EK irányelv végrehajtása során alkalmazható legjobb gyakorlatokhoz (Mesterséges optikai sugárzás)  (29/04/2011)

Catalog N. : KE-30-10-384-HU-N

A legtöbb munkahely rendelkezik mesterséges optikai sugárforrásokkal, és a 2006/25/EK irányelv a munkavállalók ilyen forrásoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményeket határozza meg. Az Európai Bizottság nem kötelező érvényű, a 2006/25/EK irányelv végrehajtására vonatkozó helyes gyakorlatról szóló útmutatója rámutat a minimális kockázatot jelentő alkalmazásokra, és iránymutatást ad másokra vonatkozóan. Meghatározza az értékelési módszereket, és felvázolja a veszélyek csökkentésére és a káros egészségügyi hatások ellenőrzésére irányuló intézkedéseket. Ez a kiadvány nyomtatott formában angol, francia és német nyelven, elektronikus formában pedig az Európai Unió valamennyi egyéb hivatalos nyelvén elérhető. A 22 nyelvi változatot tartalmazó CD (Katalógusszám: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) szintén elérhető.

17/03/2011

Az Európai Üzemi Tanácsokra vonatkozó új szabályok - Betekintés a 2009/38/EK irányelvbe  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-HU-C

Az európai üzemi tanácsok olyan szervek, melyeken keresztül a központi irányítás adott vállalat európai munkavállalóit tájékoztatja, illetve konzultációt folytat velük az elért fejlődésről és a jelentős döntésekről. A 2009/38/EK irányelv megerősíti a munkavállalók transznacionális tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogát, továbbá támogatja az európai üzemi tanács létrehozását. E tájékoztató füzet az európai üzemi tanácsok fő jellemzőit és az irányelv céljait vázolja fel. Kifejti az európai üzemi tanácsok létrehozására és működésére vonatkozó új rendelkezéseket, a munkavállalók képviselőinek szerepét, a tárgyalási eljárásokat és a végrehajtás menetrendjét. Ismerteti a tájékoztatás és konzultáció fogalmát, valamint az európai üzemi tanácsok átalakításával és folyamatos működésével kapcsolatos szempontokat. Végül pedig további információkat, promóciós és finanszírozási forrásokat, valamint kapcsolattartási pontokat tartalmaz. Ez a kiadvány nyomtatott változatban elérhető az EU összes hivatalos nyelvén.

17/03/2011

Nem kötelező érvényű útmutató a 92/57/EGK irányelv értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatos helyes gyakorlatokhoz „Az építkezésekről szóló irányelv”  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-HU-C

Ez a nem kötelező érvényű útmutató gyakorlati tudnivalókkal szolgál az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról szóló 92/57/EGK irányelv megértéséhez és végrehajtásához. Az irányelv megvilágításával és a helyes gyakorlatra vonatkozó tanácsok és példák bemutatása révén segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik építkezéssel állnak kapcsolatban, beleértve az ügyfeleket, projektellenőröket, tervezőket, koordinátorokat, vállalkozókat és más alkalmazottakat, munkásokat, szállítókat és másokat, az alábbi területeken: • a kockázatmegelőzés általános elveinek megértéséhez és foganatosításához (1. fejezet); • az irányelv biztonsági és egészségügyi követelményeinek megértéséhez, beleértve azt is, hogy mikor és mire vonatkoznak, beleértve továbbá a felelősök kötelezettségeit és szerepét, valamint a megkívánt dokumentációt (2. fejezet); • az építési munkák során előálló egyes tipikus veszélyek és kockázatok felismeréséhez (3. fejezet); • a kockázatok kezeléséhez az építési projektek teljes ideje alatt, a projekt előkészítésétől kezdve az építkezésen át egészen az építkezés utáni fázisig (4. fejezet) és • a felelősök feladatainak összegezésével, fázisokra bontva (5. fejezet). Ez a kiadvány nyomtatott formában angolul, franciául és németül, elektronikus formában az EU összes hivatalos nyelvén kapható. Egy 22 nyelvi változatot tartalmazó CD (katalógusszám: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92- 79-19096-4) ugyancsak kapható.

    Link ajánlása

  • a Twitterrel a Facebookon Megosztás a Google+-on