Navigációs útvonal

Kiadványkatalógus

21/03/2012

Hogyan idősödjünk? Felhívás az idősek és fi atalok számára egyaránt jobb társadalomért

Hogyan idősödjünk? Felhívás az idősek és fi atalok számára egyaránt jobb társadalomért

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve (2012) felhívja a fi gyelmet arra, hogy miben segítik az idősebbek a társadalom egészét, és hogy ezt milyen eszközökkel lehet támogatni. Az év célja a politikai döntéshozók és az érintett szereplők ösztönözése és mozgósítása annak érdekében, hogy az aktív idősödés előmozdításáért minden szinten tegyenek lépéseket a jobb lehetőségek megteremtése és a nemzedékek közötti szolidaritás megerősítése céljából. Ez a kiadvány nyomtatott változatban az EU összes hivatalos nyelvén és izlandiul is olvasható.

PDF letöltése
Letöltések száma: 13306
Catalog N. : KE-30-11-406-HU-C

Elérhető itt: