Navigacijski put

Katalog publikacija

18/06/2013

Industrijski odnosi u Europi 2012 - Izvršni sažetak

Industrijski odnosi u Europi 2012 - Izvršni sažetak

Ovaj izvršni sažetak izvještaja razmatra način na koji su se industrijski odnosi razvijali od zadnjeg izdanja 2010. godine. S pretvaranjem financijske krize u dužničku krizu, reforme koje su vlade provodile imale su bitan utjecaj na odnose između poslodavaca, sindikata i javnih vlasti. Iako je socijalni dijalog bio čimbenik otpornosti u prevladavanju ranih posljedica krize, njezino trajanje i dubina stvorili su nepovoljno okruženje za socijalni dijalog. Ipak, sažetak naglašava važnost kontinuiranog i dobro strukturiranog dijaloga te podcrtava spremnost Komisije da daje podršku i promiče njegov daljnji razvoj. Sažetak je dostupan u elektroničkom obliku na svim službenim jezicima EU-a, dok je cjeloviti izvještaj dostupan na engleskom jeziku u tiskanom obliku.