Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

05/12/2013

EaSI - Bratchlár nua an AE um fhostaíocht agus um beartas sóisialta

EaSI - Bratchlár nua an AE um fhostaíocht agus um beartas sóisialta

Cabhróidh EaSI, an clár nua uile-Eorpach um fhostaíocht agus nuálaíocht shóisialta, leis an Aontas Eorpach beartas níos comhtháite a sholáthar, spreagfaidh sé an tsoghluaisteacht ghairmiúil agus soláthróidh sé micreamhaoiniúchán spriocdhírithe do na daoine is leochailí. Le Progress, EURES agus Progress Micreamhaoiniúchán a chumasc faoin chreatchlár céanna, cabhróidh EaSI le poist nua agus le forás inbhuanaithe a sholáthar ar bhealach níos éifeachtúla trí bhéim a chur ar nuálaíocht shóisialta. Fionn conas a dhéanfar é sin.

Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 80898
Catalóg N. : KE-03-13-702-GA-C

Ar fáil ar shuíomh