Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

Tabhair faoi deara nach mbeidh foilseacháin áirithe ar fáil ach amháin i mBéarla, i bhFraincis nó i nGearmáinis.

18/06/2013

Achoimre fheidhmeach ar an tuairisc maidir le Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2012  (18/06/2013)

Catalóg N. :KE-AV-13-001-GA-N

Achoimre fheidhmeach ar an tuairisc maidir le Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2012

Déantar léargas san achoimre fheidhmeach ar an tuairisc seo ar conas a d’fhorbair an caidreamh tionsclaíoch ó foilsíodh an t-eagrán deireanach againn sa bhliain 2010. De réir mar a d’éirigh an ghéarchéim airgeadais ina géarchéim fiachais cheannasaigh, d’imigh athchóirithe na rialtas i bhfeidhm go bunúsach ar an chaidreamh idir fostóirí, ceardchumainn agus na húdaráis phoiblí. Cé go raibh an comhphlé sóisialta mar thoisc athléimneach a sheas iarmhairtí na géarchéime ag an tús, bhunaigh fad agus tromchúiseacht na géarchéime socrú neamhfhabhrach le haghaidh comhphlé sóisialta. Tugtar aird san achoimre áfach ar a thábhachtach agus atá an comhphlé dea-struchtúrtha leanúnach agus cuirtear béim inti ar ghealltanas an Choimisiúin tacú leis an chomhphlé agus é a chur chun cinn amach anseo.