Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

18/06/2013

Achoimre fheidhmeach ar an tuairisc maidir le Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2012

Achoimre fheidhmeach ar an tuairisc maidir le Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2012

Déantar léargas san achoimre fheidhmeach ar an tuairisc seo ar conas a d’fhorbair an caidreamh tionsclaíoch ó foilsíodh an t-eagrán deireanach againn sa bhliain 2010. De réir mar a d’éirigh an ghéarchéim airgeadais ina géarchéim fiachais cheannasaigh, d’imigh athchóirithe na rialtas i bhfeidhm go bunúsach ar an chaidreamh idir fostóirí, ceardchumainn agus na húdaráis phoiblí. Cé go raibh an comhphlé sóisialta mar thoisc athléimneach a sheas iarmhairtí na géarchéime ag an tús, bhunaigh fad agus tromchúiseacht na géarchéime socrú neamhfhabhrach le haghaidh comhphlé sóisialta. Tugtar aird san achoimre áfach ar a thábhachtach agus atá an comhphlé dea-struchtúrtha leanúnach agus cuirtear béim inti ar ghealltanas an Choimisiúin tacú leis an chomhphlé agus é a chur chun cinn amach anseo.

Clár
Íoslódáil an PDF
Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 27540
Catalóg N. : KE-AV-13-001-GA-N

Ar fáil ar shuíomh