Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

17/07/2012

An Áis Mhicrea-airgeadais don Dul chun Cinn - Portráidí na bhfiontraithe

An Áis Mhicrea-airgeadais don Dul chun Cinn - Portráidí na bhfiontraithe

Is é is aidhm atá leis an Áis Eorpach Mhicrea-airgeadais don Dul Chun Cinn (Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn), a seoladh sa bhliain 2010, ná fáil micreachreidmheasa a dhéanamh níos éasca do dhaoine trasna na hEorpa. Uirlis ríthábhachtach is ea micrea-airgeadas chun fás a spreagadh, agus tugann sé deis do dhaoine a gcuid físeanna mar fhiontraithe a chur i ngníomh, daoine nach mbeadh an deis sin acu ar dhóigh eile. Sa bhileog Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn tugtar forbhreathnú ar na slite a chuireann an tionscnamh an fhostaíocht agus an cuimsiú sóisialta chun cinn san Eoraip agus déantar cur síos ar conas is féidir le daoine iarraidh ar mhicreachreidmheas. Tá portráidí inti d’fhiontraithe trasna na hEorpa a bhain leas cheana féin as Micrea-airgeadas don Dul Chun Cinn. Ta cóip phriontáilte den bhileog ar fáil i 22 teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh. Cuirtear leagan Gaeilge ar fáil i bhformáid leictreonaic.

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 20025
Catalóg N. : KE-32-12-231-GA-C

Ar fáil ar shuíomh