Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

17/03/2011

Rialacha nua maidir le comhairlí fostaithe Eorpacha - Léargas ar Threoir 2009/38/CE

Rialacha nua maidir le comhairlí fostaithe Eorpacha - Léargas ar Threoir 2009/38/CE

Comhlachtaí is ea iad comhairlí fostaithe Eorpacha trína gcuireann bainistíocht lárnach fostaithe Eorpacha de chuid cuideachta ar an eolas faoi dhul chun cinn agus faoi chinntí tábhachtacha agus trína dtéann sí i gcomhairle leo fúthu. Treisítear ceart fostaí chun faisnéise trasnáisiúnta agus comhairliúcháin le Rialachán 2009/38/CE agus tá sé mar thaca le cruthú comhairlí fostaithe Eorpacha. Tá príomhghnéithe na gcomhairlí fostaithe Eorpacha agus aidhmeanna na Treorach leagtha amach sa bhileog seo. Mínítear ann na forálacha nua maidir le comhairlí fostaithe Eorpacha a bhunú agus a oibriú chomh maith le ról ionadaithe na bhfostaithe, nósanna imeachta caibidlíochta agus an tráthchlár cur chun feidhme. Cuirtear síos ar choincheapa faisnéise agus chomhairliúcháin agus ar ghnéithe a bhaineann le hoiriúnú agus leanúnachas comhlachtaí fostaithe Eorpacha. Ar deireadh, soláthraítear foinsí faisnéise breise, cur chun cinn agus maoiniúcháin mar aon le pointí teagmhála. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 59342
Catalóg N. : KE-31-11-034-GA-C

Ar fáil ar shuíomh