Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

05/01/2012

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú i mbun Gníomhaíochta

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú i mbun Gníomhaíochta

Leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CECD) déantar bearta a chómhaoiniú chun cabhrú le hoibrithe poist nua a fháil, ar oibrithe iad lenar bhain iomarcaíochtaí ar scála mór ó ghnóthas nó ó earnáil amháin laistigh den réigiún céanna nó laistigh de dhá réigiún thadhlacha. Sa bhróisiúr seo cuirtear faisnéis chúlra ar fáil maidir le gníomhaíochtaí an CECD i gcúig Bhallstát de chuid an AE. Tá agallaimh ann freisin le daoine a bhain leas as na bearta nó a raibh baint acu le cur chun feidhme na mbeart. Tá leagan clóite den fhoilseachán seo ar fáil i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis agus tá fáil air i leagan leictreonach i ngach teanga oifigiúil de chuid an AE.

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 21869
Catalóg N. : KE-31-11-404-GA-C

Ar fáil ar shuíomh