Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

27/09/2011

PROGRESS i ngníomh: Clár an AE maidir le fostaíocht agus dlúthpháirtíocht shóisialta 2007-2013

PROGRESS i ngníomh: Clár an AE maidir le fostaíocht agus dlúthpháirtíocht shóisialta 2007-2013

Is éard atá in PROGRESS (2007-2013) clár an AE maidir le Fostaíocht agus Dlúthpháirtíocht Shóisialta, a bunaíodh chun tacaíocht airgeadais a sholáthar chun cabhrú le cur i bhfeidhm na Straitéise Eoraip 2020. San fhoilseachán seo leagtar amach cuspóirí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha an chláir agus tugtar roinnt samplaí de na bealaí ina bhfuil an clár ag tacú le beartas fostaíochta agus sóisialta Eorpach a fhorbairt agus a chomhordú agus de na bealaí ina bhfuil baint ag páirtithe leasmhara éagsúla le ceapadh beartais ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 31026
Catalóg N. : KE-30-11-242-GA-C

Ar fáil ar shuíomh