Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

28/01/2011

Ag ceannach go sóisialta - Treoir maidir le dálaí sóisialta a chur i gcuntas sa soláthar poiblí

Ag ceannach go sóisialta - Treoir maidir le dálaí sóisialta a chur i gcuntas sa soláthar poiblí

Is ionann an soláthar poiblí agus tuairim is 17% d’olltáirgeacht intíre an AE. Tá tionchar suntasach aige dá bhrí sin i réimsí mar bheartas sóisialta. Lena Threoir maidir le Comaoineacha Sóisialta sa Soláthar Poiblí a Chur San Áireamh, tá sé mar chuspóir ag an gCoimisiún Eorpach leas a bhaint as seo trí (a) feasacht na n-údarás conarthach a mhúscailt maidir leis na sochair a bhaineann le hearraí agus le seirbhísí a roghnú a dhéanann dea-thorthaí sóisialta a sheachadadh agus (b) trí mhíniú a thabhairt ar na deiseanna a chuirtear ar fáil trí chreat dlíthiúil an AE atá ann cheana féin chun comaoineacha sóisialta sa soláthar poiblí a chur san áireamh. Sainítear sa Treoir an soláthar poiblí atá freagrach go sóisialta (SPFS) agus tugtar míniú ar a shochair ina dhiaidh sin. Feictear ar SPFS maidir le samhail shóisialta an AE agus leis an gcur chuige dlíthiúil agus beartais san Aontas ó thaobh an ábhair de. Ullmhaítear straitéis SPFS sa Treoir freisin agus tugtar míniú ar conas riachtanais a aithint agus nósanna imeachta soláthair a phleanáil. Tugtar míniú sa Treoir freisin, ó thaobh an dlí de, ar conas a d’fhéadfaí díriú ar chomaoineacha sóisialta ag céimeanna difriúla an phróiseas soláthair (ó shonraíochtaí teicniúla agus critéir roghnúcháin a shainiú, go dtí conarthaí a dhámhachtain agus monatóireacht a dhéanamh ar an bhfeidhmiú ina dhiaidh sin). Cuirtear eiseamláirí náisiúnta ar fáil chun céimeanna difriúla laistigh den phróiseas a léiriú. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 196475
Catalóg N. : KE-32-10-584-GA-C

Ar fáil ar shuíomh