Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

28/07/2011

Gné shóisialta na straitéise ‘Eoraip 2020’ : Tuarascáil ón gCoiste um chosaint shóisialta (2011) - Achoimre

Gné shóisialta na straitéise ‘Eoraip 2020’ : Tuarascáil ón gCoiste um chosaint shóisialta (2011) - Achoimre

Tá an Coiste Cosanta Sóisialta (SPC), fóram beartais le haghaidh Ballstát agus le haghaidh an Choimisiúin Eorpaigh, tar éis a thuarascáil 2011 a fhoilsiú maidir le gné shóisialta Straitéis ‘Eoraip 2020’. Tugtar achoimre ar an Tuarascáil sa bhileog seo, ina bhféachtar ar obair an SPC, ina ndéantar cur síos ar spriocanna an AE maidir le bochtaineacht agus le heisiamh sóisialta, agus ina ndéantar anailís ar an gcás mar atá agus ar threochtaí sa réimse seo. Ina dhiaidh sin, féachtar ar bheartais chun an bhochtaineacht a laghdú agus a chosc, agus tugtar breac-chuntas ar theachtaireachtaí tábhachtacha eile arna nglacadh ag an SPC. Tugtar mionsonraí freisin ar chláir náisiúnta áirithe agus ar ionstraimí an AE chun dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifi giúla uile an AE.

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 50642
Catalóg N. : KE-BB-11-001-GA-C

Ar fáil ar shuíomh