Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

31/05/2011

Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2010 - Achoimre feidhmiúcháin

Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2010 - Achoimre feidhmiúcháin

Déanfar athbhreithniú sa tuarascáil Caidreamh Tionsclaíoch san Eoraip 2010 ar fhorbairtí sna caidrimh idir oibrithe, fostóirí agus a n-ionadaithe faoi seach idir 2008 agus 2010. San achoimre feidhmiúcháin seo ar an tuarascáil, tugtar forbhreathnú ar thionchar na géarchéime eacnamaíochta agus ar ról na gcomhpháirtithe sóisialta chun dul i ngleic léi. Ina dhiaidh sin, féachtar ar na seacht gcaibidil atá sa tuarascáil. Sna caibidlí sin, cuimsítear treochtaí i gcaidreamh tionsclaíoch, dearcthaí na gcomhpháirtithe sóisialta ar an ngéarchéim agus na freagraí atá acu uirthi, solúbthacht pá agus pá íosta, caidreamh tionsclaíoch agus an t-aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin, mar aon le forbairtí i gcomhphlé sóisialta agus reachtaíocht an AE idir 2008 agus 2010. Tá an achoimre ar fáil i bhformáid leictreonach i ngach teanga oifigiúil den AE, ach tá an tuarascáil iomlán le fáil i mBéarla i bhfoirm chló (ISBN 978-92-79-17861-0).

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 31478
Catalóg N. : KE-AV-10-001-GA-N

Ar fáil ar shuíomh