Cosán nascleanúna

Catalóg na bhfoilseachán

11/11/2010

Neamhionannais sláinte a laghdú san Aontas Eorpach

Neamhionannais sláinte a laghdú san Aontas Eorpach

Soláthraítear sa leabhrán seo dar teideal "Neamhionannais Sláinte a Laghdú san Aontas Eorpach" eolas cothrom le dáta ar neamhionannais sláinte idir Ballstáit den Aontas Eorpach agus laistigh díobh. Déantar athbhreithniú ann ar mhíreanna neamhionannais sláinte éagsúla (go háirithe ionchas saoil) agus déantar iniúchadh ann ar ról na gcinntitheach sláinte, le béim ar leith curtha ar an "Grádán Sóisialta", is é sin an ghné shóisialta atá ann maidir le beagnach gach toisc a mbíonn tionchar aige ar an stádas sláinte. Tugtar míniúcháin ar leith ar ról na mbeartas Eorpacha agus náisiúnta sa réimse seo ar leith (lena n-áirítear deiseanna cistiúcháin) agus ar an méid a d’fhéadfadh leo cur le laghdú ar neamhionannais sláinte. Faoi dheireadh, cuirtear béim ar thrí chás-staidéar a thugann cur síos ar na buntáistí a bhaintear amach i réimsí mar shláinte leanaí, sláinte cuardaitheoirí poist agus stádas sláinte na mionlach eitneach. Tá an foilseachán seo ar fáil i bhformáid chlóite i dteangacha oifigiúla uile an AE.

Íoslódáil an PDF
Íoslódáil: 69301
Catalóg N. : KE-30-10-290-GA-C

Ar fáil ar shuíomh