Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

18/06/2013

Työmarkkinasuhteet Euroopassa vuonna 2012 -raportin tiivistelmä

Työmarkkinasuhteet Euroopassa vuonna 2012 -raportin tiivistelmä

Tässä raportin tiivistelmässä tarkastellaan sitä, miten työmarkkinasuhteet ovat muuttuneet vuonna 2010 laaditun raportin jälkeen. Talouskriisin kehityttyä valtionvelkakriisiksi hallitusten uudistukset ovat vaikuttaneet perustavanlaatuisesti työnantajien, ammattiliittojen ja viranomaisten välisiin suhteisiin. Kun työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu oli ollut kriisinsietokykyä parantava tekijä kriisin varhaisista vaikutuksista selviämisessä, kriisin kesto ja laajuus ovat nyt hankaloittaneet vuoropuhelua. Siitä huolimatta tiivistelmässä painotetaan jatkuvan, hyvin ohjatun vuoropuhelun merkitystä ja korostetaan komission sitoutumista vuoropuhelun tukemiseen ja edistämiseen.

Lataa pdf-tiedosto
Latauskertoja: 27568
Catalog N. : KE-AV-13-001-FI-N

Tilaukset: