Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkaisut

11/06/2012

Työntekijöiden terveydenja turvallisuudensuojelumaatalouden, kotieläintuotannon,puutarhaviljelyn jametsätalouden alalla

Työntekijöiden terveydenja turvallisuudensuojelumaatalouden, kotieläintuotannon,puutarhaviljelyn jametsätalouden alalla

Tämä julkaisu on laadittu Euroopan unionin työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Progress-ohjelman(2007–2013) tuella.Ohjelman täytäntöönpanosta vastaa Euroopan komissio. Ohjelma perustettiin tukemaan taloudellisesti työllisyyttä,sosiaaliasioita ja tasa-arvoa koskevien Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamista ja siten edistämäänEurooppa 2020 -strategian tavoitteita näillä aloilla.Seitsemänvuotinen ohjelma on suunnattu kaikille sellaisille tahoille, jotka voivat vaikuttaa tarkoituksenmukaisenja tehokkaan työllisyyttä ja sosiaaliasioita koskevan lainsäädännön ja politiikan kehittämiseen EU:n 27 jäsenvaltiossa,EFTA- ja ETA-maissa sekä EU:n ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa.

Lataa pdf-tiedosto
Latauskertoja: 15953
Catalog N. : KE-31-11-450-FI-C

Tilaukset: